Loading...

Научи всичко за клиничните изпитвания. Тук ще намериш информация, която може да спаси човешки живот.

Какво е клинично изпитване?

Научно-изследователско изпитване/проучване, което се провежда сред пациенти. Провежда се под внимателен медицински надзор....

Какво е информирано съгласие?

Информираното съгласие е задължителен документ, който пациентът, участващ в клиничното проучване, подписва. С него той удостоверява, че е запознат и разбира условията...

Фази на клинично изпитване?

Клиничните изпитвания преминават през няколко етапа или фази. Фаза 1: определя се как действа лекарство при здрави хора. Основната цел е да...

Как да участвам?

Mога ли да стана доброволец и да участвам в клинично проучване? Ако се интересувате от това, трябва да разговаряте с Вашия личен лекар с цел да разберете личните си...

 Previous  All works Next