Loading...

Що е то ваксина?

Posted 28 February by admin Медицина 0  Comments

Ваксини в детска възраст. Наръчник за родители и лекари.

Ваксините допринесоха значително за редукцията на много заболявания в детска възраст като дифтерия, дребна шарка (морбили), инфлуенца (причинена от Haemophilus influenzae type b (Hib)). Някои инфекциозни заболявания като полиомиелит и едрата шарка са били елиминирани в САЩ, благодарение на ваксините. Днес е изключителна рядкост децата в САЩ да се сблъскат с неблагоприятните и често смъртоносни ефекти на тези болести, които някога са били често срещани, както в Америка, така и в други държави с широк обхват на ваксинация.

Повечето ваксини се прилагат на здрави бебета, деца и възрастни, следователно ваксините също трябва да бъдат, както ефективни, така и да им се осигури качество и безопасност – това е един от главните приоритети на FDA (Food and Drug Administration) и се осъществява в Центъра за биологична оценка и проучвания (CBER- Center for Biologics Evaluation and Research).

Тъй като имунизационните програми през 20 век бяха успешни, много от днешните родители не са се сблъсквали с болести, които се предотвратяват чрез ваксини, поради тази причина и не осъзнават потенциалната опасност от повторното им възникване. Ако твърде много индивидуални лица решат да не ваксинират себе си или децата си, някои заболявания, които сега са рядкост или не съществуват в съответната държава, могат да се появят отново. Вирусите и бактериите, причиняващи болести и смърт, които иначе се предотвратяват от ваксините, все още съществуват и могат да се развият у хора, които не са се предпазили с ваксина.

Морбили е една от най-силно заразните болести и може да причини редица усложнения, вкл. пневмония, мозъччен оток и смърт. Огнищните райони на тези заболявания ни напомнят, че те са на един полет разстояние и най-добрият начин за превенция е ваксинацията.

Предимства и Недостатъци

Ваксината е медицинско изделие и както всяко лекарство, има своите предимства и рискове – въпреки високата ефективност, няма ваксина, която да е 100% ефективна или безопасна. Повечето странични ефекти са обикновено незначителни и краткотрайни. Например, пациентът може да почувства болка на пункционното място или леко повишаване на температурата. По-сериозни ефекти са изключително рядко наблюдавани, но могат да се случат.

Ваксините действат като приготвят имунната система в тялото за предстояща атака от определена болест. Ваксините съдържат омаломощени бактерии и вируси или части от тях, както и болест-причиняващи агенти (наречени антигени). Като резултат от ваксинацията, имунната система в тялото разпознава антигените от ваксината като чужди за тялото елементи, които не трябва да бъдат там, но антигените не водят до развитие на болест при прилагането им с ваксина. След получаването на ваксина, ако в бъдеще тялото има среща с вируса или бактерията, причиняващи същинското заболяване, имунната система е подготвена, като реагира бързо и активно на атаката на агента, като предпазва човека от разболяване. Ваксините често се прилагат инжекционно, някои от тях се приемат перорално или със спрей инхалаторно през носа.

Има различни типове ваксини, които рутинно се дават на деца:
  1. Атенюирани (омаломощени) живи вируси - Тези ваксини съдържат живи вируси, които са били отслабени в производствения процес, като по този начин те не причиняват болест у ваксинирания човек. Но тъй като все пак тези ваксини съдържат, макар и малко количество, живи вируси, ако хората са с отслабена имунна система, трябва да се консултират с личния си лекар преди прием на ваксината. В групата на атенюираните ваксини се включат ваксините срещу варицела, морбили, паротит и рубеола.
  2. Инактивирани (убити) вируси – Тези ваксини съдържат вирус, който е бил убит, за да не причини развитието на болестен процес, но тялото все още го разпознава и се стимулира продукцията на антитела срещу болестта. Ваксините са подходящи за хора с по-слаба имунна система. Към тези ваксини се отнасят ваксините срещу полиомиелит и Хепатит А.
  3. Субединици - В някои случаи, целият вирус или бактерия не са необходими за създаване на имунен отговор и предотвратяването на болестта – порция от „субединици“, причиняващи болестта са необходими, за да осигурят защита. Ваксината срещу грипа е пример за такъв тип, защото е създадена от частички от вируса на грипа.
  4. Токсоиди – Някои бактерии водят до болестно състояние, секретирайки токсини. Учените открили, че при обезвреждането на токсините (детоксициране) до заболяване не се стига. В тази група се включват ваксините срещу тетанус и дифтерия.
  5. Рекомбинантни – Тези ваксини са получени с методи на генното инженерство, чрез манипулация на генетичния материал на даден организъм. Пример за ваксина от този тип е срещу Човешки папилома вирус (HPV), причиняващ рак на маточната шийка. В този случай се използват отделни вирусни протеини и тъй като ваксината съдържа само протеин, а не цялата вирусна частица, ваксината не може да причини ЧПВ-инфекция.
  6. Полизахаридна – За защита от болестотоврни бактерии, основните антигени са захаро-подобни субстанции, наречени полизахариди, те са пречистени от самата бактерия, за да се създаде ваксината. Ваксини, създадени на този принцип са ефективни само при порастнали деца и възрастни. Pneumovax 23 – ваксина за превенция на пневмококова инфекция, причинявана от 23 различни щама, е пример за полизахаридна ваксина.
  7. Конюгирана - Полизахаридните ваксини не действат ефективно при по-малки деца защото тяхната имунна система не е напълно развита. За да се създаде ваксина, която да предпазва и по-малките деца, полизахаридите се свързват и с протеин, по този начин имунната система може да го разпознае и да „отговори“ на полизахарида. Протеинът играе ролята на „преносител“ за частиците, които ще стимулират образуването на антитела в организма. Такава е ваксината срещу Haemophilus influenzae type b (Hib).

В заключение, може да се обобщи, че ваксините са "изобретение", предпазило от многобройни заболявания милиони хора и благодарение на тях много държави са свободни от редица заболявания, които протичат изключително тежко и често водят до фатален край. Както всяко медицинско изделие, така и ваксините носят риск, но той не може да се сравнява с тяхното действие, спасило много хора от заболявания като полиомиелит, дифтерия, тетанус, туберкулоза и др.

Източник: