Loading...

Фази на клинично изпитване?

Posted 28 January by admin Клинични изпитвания 0  Comments

През какви фази преминава едно клинично изпитване?

Разбери през какви фази преминава едно клинично изпитване!

Клиничните изпитвания преминават през няколко етапа или фази.

Фаза 1: определя се как действа лекарство при здрави хора. Основната цел е да се прецени как действа лекарството върху организма и как организма взаимодейства с лекарството. Преценява се безопаността на лекарството, нежеланите лекарствени реакции и начинът му на прилагане.

Фаза 2: определя ефикасността, безопаността на лекарството. Хората страдат от конкретното заболяване. Цели да се определи ефикасността и безопаността на лекарството, също така и оптималната лечебна доза.

Фаза 3: групата от хора е по-голяма; Цели да се определи дали новото лекарство може да се смята за безопасно и ефективно при дългосрочно оценяване и мониториране. Лекарството се сравнява с пацебо или други лекарствени средства и се оценява дали има по-добро действие от други негови аналози.

Фаза 4: провежда се след получено разрешение за употреба на новото лекарство от регулаторните органи. Статистически се обработват резултатите, като се използва голяма група от хора. По време на Фаза 4 се определят по-редките нежелани лекарствени реакции.