Loading...

Какво е клинично изпитване?

Posted 28 January by admin Клинични изпитвания 0  Comments

Какво е клинично изпитване?

Клинично проучване или клинично изпитване е изследване, целящо да тества ефективността, безопасността и качеството на нов лекарствен продукт преди пускането му на пазара.

Научно-изследователско изпитване/проучване, което се провежда сред пациенти. Провежда се под внимателен медицински надзор.

Клиничното проучване върху пациенти се осъществява под непрестанен медицински контрол от висококвасифициран персонал и може да бъде проведено едва след като продуктът вече е преминал предклинични тестове в лаборатория и е бил тестван върху животни.

Клиничните проучвания се осъществяват на няколко етапа. Кликнете тук за да научите повече!

Освен, че осигуряват безопасността на тепърва навлизащите на пазара медикаменти, клиничните проучвания дават възможност на пациентите, участавщи в тях, да получат лечение с иновативни медикаменти напълно безплатно . Предоставя им се възможност за по-добър живот!