Loading...
Първата онлайн платформа за клинични проучвания за България!
Здравето е най-ценно! Намери лечение!
230
Клинични изпитвания
623
Абонирани потребители
600
Информирани лекари
23
Помогнахме на

Защото здравето е най-ценно!


ClinicalTrials.bg е първата за България онлайн платформа, която дава информация за клинични изпитвания, провеждани на територията на страната. Платформата е създадена с цел да информира пациентите за нови възможности за лечение! Нашият единствен фокус и усилия винаги ще бъдат насочени към нуждите на пациентите. Не представляваме фармацевтична компания, а сме млад, иновативен екип, отдаден на медицината.
Вярваме, че..

1. Всеки има право да бъде информиран за всяка съществуваща възможност за лечение!

2. Всяко действие, касаещо здравословното състояние на човек, трябва да бъде консултирано с лекар!

3. Трябва да се осигури пълна прозрачност на резултатите от клинични изпитвания!

Множествена склероза
научи повече
Множествена склероза #2
battle b-neath the surface
Кръвосъсирването
процесът на кръвосъсирване и хемофилия

Какво ще намерите?

Клинични изпитвания

Възможност да се запознаете с провеждащите се клинични изпитвания.

Полезна информация

Новини от сферата на здравеопазването.

Модул за добра клинична практика

Възможност да проверите вашите GCP-ICH знания и да получите сертификат!
 Previous  All works Next