Loading...
Първата онлайн платформа за клинични проучвания за България!
Здравето е най-ценно! Намери лечение!
Намери лечение за Епилепсия, Множествена склероза, Захарен диабет, Левкемия, Хемофилия, Алцхаймер, Нехочкинов лимфом
230
Клинични изпитвания
623
Абонирани потребители
600
Информирани лекари
23
Помогнахме на

Защото здравето е най-ценно!


ClinicalTrials.bg е първата за България онлайн платформа, която дава информация за клинични изпитвания, провеждани на територията на страната. Платформата е създадена с цел да информира пациентите за нови възможности за лечение! Нашият единствен фокус и усилия винаги ще бъдат насочени към нуждите на пациентите. Не представляваме фармацевтична компания, а сме млад, иновативен екип, отдаден на медицината.
Вярваме, че..

1. Всеки има право да бъде информиран за всяка съществуваща възможност за лечение!

2. Всяко действие, касаещо здравословното състояние на човек, трябва да бъде консултирано с лекар!

3. Трябва да се осигури пълна прозрачност на резултатите от клинични изпитвания!

Множествена склероза
научи повече
Множествена склероза #2
battle b-neath the surface
Кръвосъсирването
процесът на кръвосъсирване и хемофилия

Какво ще намерите?

Клинични изпитвания

Възможност да се запознаете с провеждащи изпитвания и да разберете как да участвате.

Информация за ново създадени лекарства

Статии, свързани с ново създадени лекарства, както и новини от регулаторните здравни органи!

Възможност да спасите човешки живот

Помогнете да популяризираме платформата, за да може максимален брой хора да се запознаят с инициативата!

Информация

Възможност да проверите вашите GCP-ICH знания и да получите сертификат!
Екипът .

Кои сме ние?

Здравейте!

Завършва Медицина в МФ при СУ. Смята, че с иновативни подходи може значително да се подобри здравето и качеството на живот на хората.
Martin Grigorov, MD
Founder

Здравейте!

Завършва медицина през 2018г. Взема активно участие в много събития на АСМБ и работи по редица проекти на неправителствени асоциации.
Janet Raycheva, MD
Content Creator
 Previous  All works Next