Loading...
Първата онлайн платформа за клинични проучвания за България!
Здравето е най-ценно! Намери лечение!
Намери лечение за Епилепсия, Множествена склероза, Захарен диабет, Левкемия, Хемофилия, Алцхаймер, Нехочкинов лимфом
235
Клинични изпитвания
532
Абонирани потребители
600
Нотифицирани лекари
16
Помогнахме на

Защото здравето е най-ценно!


ClinicalTrials.bg е първата за България онлайн платформа, която дава информация за клинични изпитвания, провеждани на територията на страната. Платформата е създадена с цел да информира пациентите за нови възможности за лечение! Нашият единствен фокус и усилия винаги ще бъдат насочени към нуждите на пациентите. Не представляваме фармацевтична компания, а сме млад, иновативен екип, отдаден на медицината.
Вярваме, че..

1. Всеки има право да бъде информиран за всяка съществуваща възможност за лечение!

2. Всяко действие, касаещо здравословното състояние на човек, трябва да бъде консултирано с лекар!

3. Трябва да се осигури пълна прозрачност на резултатите от клинични изпитвания!

Множествена склероза
научи повече
Множествена склероза #2
battle b-neath the surface
Кръвосъсирването
процесът на кръвосъсирване и хемофилия
Да участваш в клинично изпитване.. Клиничните изпитвания дават възможност на хора страдащи от различни заболявания да се подложат на лечение, още преди то да е станало достъпно за останалите. Научи повече за клиничните изпитвания.
Ако сте лекар и смятате, че даден пациент е подходящ за конкретно клинично изпитване можете да се свържете с нас!

Какво ще намерите?

Клинични изпитвания

Възможност да се запознаете с провеждащи изпитвания и да разберете как да участвате.

Информация за ново създадени лекарства

Статии, свързани с ново създадени лекарства, както и новини от регулаторните здравни органи!

Възможност да спасите човешки живот

Помогнете да популяризираме платформата, за да може максимален брой хора да се запознаят с инициативата!

Информация

Скоро тук ще намерите и серия от кратки видео клипове, обясняващи същността на заболяванията, върху които се провеждат клинични изпитвания!
 Previous  All works Next